Upphandling av utbildning/branschvalidering

Trygghetsfonden TSL (TSL) kommer från och med 1 november 2017 att arbeta efter en ny verksamhetsmodell. Detta innebär bland annat att TSL-systemet utöver jobbcoachning kommer kunna erbjuda utbildnings- och valideringsinsatser för uppsagda deltagare och med anledning av detta kommer TSL att bygga upp vad vi kallar en intern utbildningskatalog.

Leverantörer inbjuds nu att komma in med ansökan i vår upphandling för utbildningar och valideringar. Genom att lämna anbud till denna upphandling kan ni som leverantörer ansöka om att inkluderas i TSL:s interna utbildningskatalog. Information om våra allmänna villkor samt de utbildningar och valideringar vi efterfrågar finner ni i upphandlingsunderlaget via upphandlingsverktyget TendSign på www.opic.com. Upphandlingen kommer att ligga ute mellan 28 augusti till och med 18 september 2017.

Senast ändrad: 2017-08-29