Jämför omställningsföretag

Regionala skillnader, branscher, de uppsagdas utbildning påverkar hur stor andel som får jobb men det är faktorer som vi inte har kunnat ta hänsyn till i jämförelsen av omställningsföretag. Siffrorna kommer från den senaste 12 månadersperioden. Läs mer om hur vi har fått fram statistiken här.

Andel nöjda:
Företag Andel till jobb Deltagare Företag Fack Antal omställda
Medelvärde för {{getSelectedShireText()}} {{summary.PercentJob < 0 ? '-' : summary.PercentJob + ' %'}} {{summary.PercentSatisfiedParticipants < 0 ? '-' : summary.PercentSatisfiedParticipants + ' %'}} {{summary.PercentSatisfiedCompany < 0 ? '-' : summary.PercentSatisfiedCompany + ' %'}} {{summary.PercentSatisfiedUnion < 0 ? '-' : summary.PercentSatisfiedUnion + ' %'}}
{{supplier.Name}} {{getDisplayValue(supplier, 'PercentJob')}} till jobb. {{supplier.NoOfAdjusted}} omställda Andel nöjda: {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedParticipants')}} deltagare | {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedCompany')}} företag | {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedUnion')}} fack {{getDisplayValue(supplier, 'PercentJob')}} {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedParticipants')}} {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedCompany')}} {{getDisplayValue(supplier, 'PercentSatisfiedUnion')}} {{formatNumber(supplier.NoOfAdjusted)}}