Om TSL

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som startades 2004. Syftet är att underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Du kan läsa mer i vår broschyr som du kan ladda ner här.

Vad är omställningsförsäkring?

Svenskt Näringsliv och LO har gemensamt kommit överens om en omställningsförsäkring för privatanställda arbetare som innehåller två delar; AGB (avgångsbidrag) och omställningsstöd.

Omställningsstödet är ett bidrag till företag som vill ge arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist möjligheten att få jobbcoachning för att lättare hitta ett jobb eller få hjälp att starta eget. Omställningsstödet administreras av Trygghetsfonden TSL.

Den andra delen av omställningsförsäkringen, AGB (avgångsbidrag), är ett engångsbelopp som ges direkt till den som blivit uppsagd. Administration och utbetalning av AGB sköts av AFA Försäkring. Läs mer om villkoren och ansök på AFA Försäkrings hemsida.

Finansiering och avgifter

Omställningsförsäkringen finansieras genom en avgift som beräknas på lönesumman för privatanställda arbetare i de företag som är anslutna till försäkringen. Totalt omfattas drygt 900 000 arbetare i knappt 100 000 företag. Avgiften, som avser både omställningsstöd och AGB (avgångsbidrag), faktureras företagen av Fora AB, läs mer på Foras hemsida. Avgiften är i dagsläget 0,3 procent av lönesumman för Svenskt Näringslivs medlemsföretag och 0,6 procent för de företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv, men har tecknat ett kollektivavtal med ett LO-förbund.

Företag i andra arbetsgivarorganisationer än Svenskt Näringsliv betalar 0,32 procent av lönesumma i avgift för försäkringen.

Lokala parter kan träffa avtal om att inte använda omställningsstödet. Ett sådant avtal ska avse åtgärder i händelse av övertalighet i företaget. Avtalet ska skickas in till Trygghetsfonden TSL, vars styrelse beslutar om reduktion av avgiften till omställningsförsäkringen motsvarande den del av avgiften som finansierar TSL:s verksamhet. Lokala parter kan senare komma överens om att åter ansluta sig till omställningsstödet.

Senast ändrad: 2014-04-08