Att bli omställningsföretag

För att bli omställningsföretag i TSL-systemet krävs att man får ett omställningsuppdrag av ett uppsägande företag och dess fackliga organisation. 

Hur går det till?

TSL träffar det nya omställningsföretaget för genomgång av regler, rutiner och andra förutsättningar i TSL-systemet. Företaget ska också lämna följande underlag till TSL innan samarbetsavtal kan tecknas:

 • Registreringsbevis och f-skattsedel (scannade dokument är tillräckligt)
 • Domänadress samt andra kontaktuppgifter för företaget
 • Namn på kontaktperson med e-postadress för administrativa frågor
 • Namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson som TSL kan hänvisa företag och fack till.
 • Adress till leverantörens hemsida
 • Uppgift om geografiskt verksamhetsområde

Uppgifterna mailas till produktionschef Magdalena Janson, magdalena.janson@tsl.se

Var beredd att visa upp

Leverantören ska också kunna visa upp, på begäran av TSL:

 • En skriftlig försäkran att företaget inte är på obestånd eller har dömts för brott avseende yrkesutövningen
 • Ett intyg från Skatteverket att företaget är utan skatteskulder och inte heller har skulder hos Kronofogden (SKV 4820)
 • Senaste årsredovisning
 • En beskrivning av arbetssätt och metod
 • En redovisning av personalens kompetens, såväl teoretiskt som erfarenhetsmässigt
 • Redovisa hur kvaliteten säkras
 • Redovisa hur uppföljning, dokumentation och återrapportering kommer att ske

Upphandling och uppdrag

TSL har tagit fram en mall för uppdragsavtal mellan arbetsgivaren och omställningsföretaget. Mallen ska ses som ett hjälpmedel. Här kan du också ladda ner ett frågeunderlag att utgå från när arbetsgivaren, facket och omställningsföretaget diskuterar och förhandlar villkoren.

Ramar för samarbetet

Här kan du ladda ner ett flödesschema över hur ansökan och omställning går till i TSL-systemet, samarbetsavtalet som tecknas mellan TSL och omställningsföretagen och TSL:s etikpolicy för omställningsföretagens kontakter med företag och fack. Här kan du läsa mer om hur det går till att bli omställningsföretag i TSL-systemet.

Senast ändrad: 2014-04-22