Rapporter och statistik

TSL tar varje månad fram statistik som rör arbetsmarknaden för privatanställda arbetare och omställningsstöd. TSL analyserar även statistiken i månadsrapporter.

Sommarstiltje på arbetsmarknaden

Sommaren utgör oftast en lugn period för omställningsbranschen. I år än mer så än vanligt. Antalet beviljade omställningsstöd i juli är 33 % färre än ifjol.

Bättre tider för industrin

Under april månad beviljade TSL omställningsstöd för 928 personer, vilket är en minskning med 38,8% jämfört med april 2016 då stöd beviljades till 1515 personer.

Antalet omställningsstöd ökar

Efter en längre period av ett sjunkande inflöde ökade antalet deltagare som erbjudits omställningsstöd i mars med 18,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Män får oftare jobb, kvinnorna väljer att utbilda sig

De goda tiderna på arbetsmarknaden fortsätter. Under februari månad har inflödet av deltagare varit fortsatt lågt och andelen deltagare som fått ett jobb är fortsatt hög.

Det går bra nu

Det går bra för TSLs deltagare. Organisationen har under en längre tid haft en målsättning om att minst 70 procent av deltagarna ska få ett jobb och minst 80 procent av dem ska vara nöjda.

Så blev 2016

2016 blev ett bra år. Inflödet av deltagare blev det lägsta sedan innan finanskrisen och andelen deltagare som hittade ett jobb under sin omställningsperiod blev den näst högsta i TSL:s historia. 

I väntan på 2017

Under det gångna året har TSL:s omställningsföretag gjort ett fantastiskt arbete och våra deltagare har haft bättre möjligheter på arbetsmarknaden än på länge.

Nätverk är vägen till jobb

Det är fortsatt en bra arbetsmarknad för TSLs deltagare. Antalet nya deltagare har minskat med 20 procent och fler får ett arbete inom en 12-månaders period.

Tecken på en starkare konjunktur

Under september månad beviljade TSL omställningsstöd för 1 279 personer, vilket är en minskning med 14,7 procent jämfört med september 2015 då stöd beviljades till 1 500 personer.

Historiskt lågt inflöde

Augusti månad går till TSL-historien som den månad med fjärde lägst inflöde sedan fondens start 2004. Att allt färre företag behöver säga upp är ett tecken på att Sverige kan gå mot en starkare konjunktur.