Vad ingår?

Här får du en beskrivning av vad jobbcoachning och omställning är.

 

Coachning

Coachning handlar om att du får stöd i att söka jobb men ansvaret för att hitta ett nytt jobb ligger på dig. Coachen kan komma med råd, dela med sig av sin erfarenhet och hjälpa dig att se möjligheter som du inte tänkt på själv.

 

Kompetenskartläggning

Jobbcoachen och du hjälps åt att tillsammans kartlägga din situation och vad det är du kan. Det är ofta svårt att själv komma på vad man är bra på. Till exempel kan jobbcoachen och du diskutera vad det är du har gjort på ditt tidigare jobb och skriva ner det på ett sätt så att andra kan förstå. När du kartlägger din egen kompetens tillsammans med en jobbcoach får du ofta bra idéer på vilken typ av jobb det är du ska söka.  

 

CV och jobbansökan

Jobbcoachen är proffs på att skriva CV, eller meritförteckning, och jobbansökan. Ofta skriver du CV och jobbansökan själv men coachen kan hjälpa dig att förbättra. När du blir kallad till intervju så kan du rådgöra och öva inför intervjun med din coach.

 

Information

Jobbcoachen ska kunna informera dig om andra system i samhället som du behöver känna till när du blivit uppsagd. Exempel på sådant är: AGB, A-kassa, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcentra, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser).

 

Utbildning

Tre grundläggande krav ska vara uppfyllda om omställningsstödet ska användas till utbildning:

  • Utbildningsinsatsen skall vara individuellt motiverad.
  • Det ska finnas en direkt koppling mellan utbildningsinsatsen och ett konkret jobb för just dig.
  • Utbildningen får inte inkräkta för mycket på coachningen.

Det går alltså inte generellt att säga att en viss summa av beloppet ska gå till utbildning.

Om du som uppsagd inte har behov av coachning men är i behov av en utbildningsinsats kan en ansökan om utbildningsstöd göras istället. Då används inte ett omställningsföretag utan det är arbetsgivaren eller facklig representant som ansöker direkt hos TSL om ekonomiskt stöd för en specifik utbildning. Ersättningsbeloppet 22 000 kronor gäller i de fallen också.