Snabbsökning Sök
Skriv ut sidan
Omställningsstöd och AGB

 

Svenskt Näringsliv och LO har gemensamt kommit överens om en omställningsförsäkring för arbetare som innehåller två delar; AGB och omställningsstöd. Försäkringsbeloppet är i dagsläget 0,3 procent av lönesumman för Svenskt Näringslivs medlemsföretag och 0,6 procent för de företag som har ett kollektiv- eller hängavtal. Företag i andra arbetsgivarorganisationer än Svenskt Näringsliv betalar 0,62 procent av lönesumma i avgift för försäkringen.

Omställningsstödet administreras av Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL och är ett bidrag till företag som vill ge arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist möjligheten att genomgå ett omställningsprogram. Omställningsprogrammen innebär att den uppsagde tillsammans med en jobbcoach får individanpassat stöd för att hitta ett nytt jobb eller hjälp med att starta egen verksamhet.

Den andra delen av omställningsförsäkringen – AGB (avgångsbidrag), utgörs av ett engångsbelopp som till skillnad från omställningsstödet riktar sig direkt till den uppsagda individen. Administration och utbetalning av bidraget görs av AFA-försäkringar.  

Vill du veta mer om avgångsbidraget eller ta reda på om du omfattas av AGB-försäkringen; kontakta AFA-försäkringar.

Senast ändrad: 2012-04-05


Kollektivavtalsstiftelsen
Trygghetsfonden TSL
Box 19081
104 32 Stockholm

Telefon 08-412 22 00
Telefax 08-411 18 15

E-post info@tsl.se
Om cookies
Webbplatskarta