Avgångsbidrag

AGB är en förkortning för "avgångsbidrag" och det är en kompletterande försäkring för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och som fyllt 40 år. 

Omställningsförsäkringen som Svenskt Näringsliv och LO kommit överens om innehåller två delar; omställningsstöd som TSL har hand om och AGB som AFA Försäkring sköter.  

AGB (avgångsbidrag) är ett engångsbelopp som betalas ut direkt till den person som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och som har fyllt 40 år. Beloppet bestäms utifrån den uppsagdes ålder och arbetstid och ligger mellan 34 865 kr och 50 705 kr för år 2018.

Det är den som blivit uppsagd som själv ansöker om AGB men arbetsgivaren ska skriva under ansökan.

Information om villkoren för att få AGB ges av AFA Försäkring och ansökan görs även på deras hemsida.

Läs mer om AGB och gör ansökan.

Du kan även ladda ner blanketten för ansökan om AGB här.

Senast ändrad: 2015-02-19