Det här gör vi

Omställning handlar om att hjälpa människor som blivit uppsagda till ett nytt jobb. I vår globaliserade värld med stora strukturomvandlingar på arbetsmarknaden har effektiv omställningsförmåga blivit en viktig förutsättning. 2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal om kollektivavtalad omställningsförsäkring och bildade Trygghetsfonden TSL (Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO). Vår omställningsförsäkring gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Ladda ner vår broschyr här.

Vi hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens.

• En kvarts miljon omställningar sedan 2006

• 86,4 % får ett nytt jobb inom ett år

• 90,6 % är nöjda med hjälpen från TSL-systemet

• 80,0 % får lika eller mer kvalificerat jobb

TSL är Sveriges största omställningsförsäkring. Ett 1000-tal fackliga ombudsmän, 4-5000 arbetsgivare, ett 30-tal omställningsleverantörer och ett 40-tal medarbetare på TSL ser årligen till att omställningsarbetet är framgångsrikt.

Totalt ingår 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare i TSL:s omställningsförsäkring. Vårt mål är att alltid hitta en lösning för de privatanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Lösningen kan innebära nytt jobb, starta eget eller att börja studera. När det behövs kan vi erbjuda kortare yrkesutbildningar eller validering av yrkeskunskaper för att öka anställningsbarheten. TSL underlättar strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och stärker matchningen.

Omställningsprocessen

Trygghetsfonden TSL tar ett stort ansvar över hela omställningsprocessen. Från att fack och arbetsgivare anmäler att en person ska sägas upp till att slutresultatet av omställningsprojektet rapporteras tillbaka till dem.

Omställningsprocessen:

1. Arbetsgivare & fack ansöker om omställningsstöd direkt av TSL via webb, telefon eller e-post.

2. TSL kontaktar arbetsgivare och fack för att få mer information.

3. TSL:s omställningsrådgivare träffar den uppsagde för att bedöma behov av coachning eller utbildning.

4. Omställningsleverantören coachar den uppsagde.

5. Omställningsleverantören fakturerar TSL direkt.

6. TSL återkopplar resultatet till arbetsgivare och fack.

Hur går det till?

När man blir uppsagd på grund av arbetsbrist får man först träffa en omställningsrådgivare från TSL och får information om vilka möjligheter man har utifrån respektive persons behov. Därefter kontaktar TSL den omställningsleverantör som ska coacha personen. Jobbcoachen kommer att arbeta med deltagaren mot ett nytt jobb och om det behövs har man också möjlighet att få kortare yrkesutbildningar. Är du över 40 år kan du få avgångsbidrag (AGB).

Styrelse

TSL:s verksamhet leds av en styrelse med lika representation från Svenskt Näringsliv och LO. Det finns tre ledamöter från vardera part och lika många suppleanter. 

Svensk Näringsliv representeras i styrelsen av följande ledamöter och suppleanter:

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, ordförande i TSL
Anders Weihe, Teknikföretagen
Anna-Karin Hatt, Almega
Anders Norberg, Transportföretagen
Ulrika Egerlid Schotte, EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, (EFA)
Pär Andersson, Svenskt Näringsliv

Läs mer om Svenskt Näringsliv.

LO representeras i styrelsen av följande ledamöter och suppleanter: 

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, vice ordförande i TSL
Åsa Törnlund, LO
Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund
Patrik Östberg, Byggnadsarbetareförbundet
Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Ulrika Vedin, LO

Läs mer om LO 

Här finns vi

Vi finns i sex regioner i Sverige med omställningsrådgivare som täcker upp hela landet från norr till söder.

TSL har upphandlat ett antal omställningsleverantörer som utför omställningsarbetet. Här finns dessa fördelade per region och län.

Senast ändrad: 2017-11-01