Rapporter publicerade 2014

Filtrera:

Inflödet beror inte enbart på det ekonomiska läget

2014:12

I november månad har andelen som fått ett jobb ökat något, medan inflödet legat relativt stabilt de senaste tre månaderna.

Vad gäller nöjdheten hos deltagarna ser vi en ny toppnotering i andelen nöjda för andra månaden i rad. Drygt 73 procent av deltagarna är nöjda med sitt omställningsprogram och flera av omställningsföretagen uppvisar en dramatisk ökning i andelen nöjda deltagare när vi jämför resultaten över tid.

Ökat inflöde i oktober

2014:11

I oktober månad kan vi se ett ökat inflöde till TSL-systemet då över 2 000 personer blivit beviljade omställningsstöd under månaden. Huvuddelen av ökningen kommer från ansökningar där IF metall har varit den fackliga parten. 

Har fått jobb/Har inte fått jobb?

2014:10

I denna rapport undersöker vi lite närmare korrektheten i de inrapporterade resultaten i kategorierna har fått jobb/har inte fått jobb. Deltagarnas svar i TSLs månatliga enkätundersökning jämförs med omställningsföretagens rapportering. Som förväntat avviker resultatet något men vi kan ana en viss överskattning av andelen till jobb.

 

Lågt inflöde i augusti

2014:9

I augusti 2014 ser vi att inflödet och utfallet i TSL-systemet har varit lågt vilket är en normal säsongsvariation. Normalt är även att andelen som påbörjade en utbildning ökar i augusti.

TSL tio år. Fakta och reflektioner

2014:8

220 000 arbetare har beviljats stöd under TSL-systemets första tio år. Stödet har räckt för de flesta, men små möjligheter att få utbildning eller praktik genom Arbetsförmedlingen har skapat problem.

Tre år efter omställning

2014:7

De uppsagda som efter sitt omställningsprogram får en visstidsanställning har efter tre år i stor utsträckning fått en tillsvidareanställning.

TSL-systemet räcker inte till för alla

2014:6

För drygt var tionde person som får hjälp från TSL räcker stödet inte till för att de ska hitta ett jobb efter att de har blivit uppsagda. Ofta är dessa deltagare i behov av mer stöd än vad TSL kan erbjuda. 

Färre sägs upp, fler får jobb

2014:5

Arbetsmarknaden för privatanställda arbetare var mer positiv i april 2014 än motsvarande månad året innan.

Uppsagd men inte arbetslös

2014:4

Det är fortsatt många som ansöker om omställningsstöd samtidigt som det har blivit svårare att hitta jobb för de uppsagda. 

Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

2014:3

Tidiga insatser för arbetslösa har stor betydelse för möjligheterna att hitta nytt jobb.Skillnaden mellan att få stöd under uppsägningstiden, jämfört med att få stöd först efter flera månder i arbetslöshet, är drygt 14 procentenheter.

Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

2014:2

Det finns tydliga samband mellan utbildningsbakgrund och möjligheterna att få jobb. Cirka 69 procent av de med grundskoleutbildning fick jobb efter omställning medan cirka 84 procent av de med gymnasieutbildning eller yrkesskola gick till jobb.

Lägre inflöde och färre till jobb

2015:1

2014 blev ett år som kom att karaktäriseras av en något minskad arbetslöshet och färre uppsägningar i Sverige. Framförallt har tillverkningsindustrin gått framåt och inte sedan 2007 har så få personer blivit uppsagda inom industrin. Samtidigt förefaller det som att vissa regionala skillnader i arbetslösheten har ökat och BNP-tillväxten har varit något lägre än förväntat i landet under 2014.