Goda tider för anställda inom byggbranschen

2017:09

TSL-rapport september 2017

Under september månad beviljade TSL omställningsstöd för 919 personer, vilket är en minskning med 28,2 % jämfört med september 2016 då stöd beviljades till 1279 personer. Under de senaste 12 månaderna har 12 717 deltagare beviljats omställningsstöd, vilket är 12,8 % färre än föregående 12-månadersperiod då 14 588 personer beviljades stöd.

Ladda ner rapporten (pdf)