Starkt resultat i Norrland

2017:8

TSL-rapport augusti 2017

Under augusti månad beviljade TSL omställningsstöd för 567 personer, vilket är 19 % högre jämfört med augusti 2016 då stöd beviljades till 467 personer. Under de senaste 12 månaderna har 13 077 deltagare beviljats omställningsstöd, vilket är 11,7 % färre än föregående 12-månadersperiod då 14 809 personer beviljades stöd.

Ladda ner rapporten (pdf)