Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag

Trygghetsfonden TSL har startat ESF-projektet ”Kompetens för konkurrenskraft”  som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag  i branscher som påverkats negativt av Covid-19. Projektet erbjuder validerings- och utbildningsinsatser till permitterad, varslad och anställd personal med syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning, men också för att bli bättre rustad för anställning inom ett annat företag eller i en annan bransch. Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft.

Du kan läsa mer i broschyren "Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag" samt göra en ansökan om utbildning eller validering. Du kan också läsa om våra branscher längst ner på sidan "Ansök om kompetensutveckling"

Tidigare ESF-projekt

Trygghetsfonden TSL genomförde under perioden 2017-2019 projektet Kompetens för arbete. Läs om projektet här:

Kompetens för arbete

Senast ändrad: 2020-08-31