Kompetens för arbete

För den som är uppsagd kan en kortare yrkesinriktad utbildning eller validering underlätta vägen till ett nytt jobb. Genom projektet ”Kompetens för arbete”, delfinansierat av Europeska Socialfonden, har Trygghetsfonden TSL byggt upp en långsiktig modell för hantering av utbildning och valdering för deltagare inom omställningsstödet, med syftet att stärka den enskildes möjligheter till nytt jobb efter uppsägning.

-  Genom projektet har vi stärkt omställningsprocessen på Trygghetsfonden TSL och fått praktisk erfarenhet av hur valideringssystemen fungerar och omsätts i praktiken. Dessa erfarenheter har vi nu fört in i statens arbete med att utveckla valideringsstukturer säger Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL har under perioden 2017-2019 genomfört projektet Kompetens för arbete, delfinansierat av Europeiska Socialfonden. De övergripande målen för projektet har varit att undersöka och analysera hur TSL kan stärka omställningsprocessen och åstadkomma bättre möjligheter att matcha deltagares kompetens och erfarenheter med företagens efterfrågan. Ett mål har även varit att öka andelen TSL-deltagare som upplever sig få ett arbete på minst samma kvalifikationsnivå.

ESF-projektet Kompetens för arbete har under projektiden genomfört två delprojekt:

1. Samverkan med Arbetsförmedlingen
Upprätta och implementera en samverkan med nationella och regionala aktörer. Baserat på förstudieprojektet från 2016 har delprojektet identifierat och vidareutvecklat en infrastruktur för samverkan. Syftet är att minska dubbelarbete när uppsagda ska föras över från Trygghetsfonden TSL:s omställningsstöd till Arbetsförmedlingen.

2. Delprojekt utbildning till deltagare
Stärka deltagares ställning på arbetsmarknaden med kompletterande utbildning och validering utifrån den enskildes behov. Trygghetsfonden TSL har som ett resultat av projektet upprättat och implementaterat en centraliserad utbildningsfunktion, som erbjuder och administrerar utbildnings- och valideringsmöjligheter för TSL:s deltagare.

Projektperiod: 2017-02-01 – tom 2019-12-31 

Kontakta oss gärna om du vill läsa rapporten i sin helhet.

 

Författare till rapporten:
Caroline Söder, strategisk projektledare, vd
Johanna Ros, delprojektledare/projektkoordinator
Britt Marie LaBrosse, delprojektledare

Kontaktpersoner på Trygghetsfonden TSL:
Caroline Söder, vd

Senast ändrad: 2020-08-31