Ny upphandling av utbildning och branschvalidering

TSL genomför nu kompletterande upphandlingar där vi efterfrågar anbud för fler utbildningar samt även för fler branschvalideringar som kan bli aktuella att erbjuda till våra deltagare.  

Genom att lämna in anbud kommer de leverantörer TSL godkänner inkluderas i vår interna utbildningsportal. Information om våra allmänna villkor samt de utbildningar och valideringar vi efterfrågar återfinns i upphandlingsunderlaget som annonseras på www.opic.com. Upphandlingen kommer att ligga ute mellan perioden 27 juni till och med 31 augusti 2018.  

Eventuella frågor kring upphandlingen skickas till utbildning@tsl.se.

Senast ändrad: 2018-06-28