Kvartalsrapport 2018:2

Rekordstark arbetsmarknad, men det finns utmaningar

Kvartalsrapporten sammanfattar första halvåret för 2018 och Trygghetsfonden TSL kan konstatera att inflödet av uppsagda personer är det lägsta på 10 år. I genomsnitt har 87 procent en lösning inom 12 månader och majoriteten av dessa har ett nytt arbete redan efter 3–6 månader. 82 procent anger att det arbete man fått är lika eller mer kvalificerat än tidigare

Ungefär 10 procent av de uppsagda har dock svårare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden under de 12 månader som TSL:s stöd gäller. Signifikant för denna grupp är att många saknar gymnasieutbildning. Det är en viktig anledning till att TSL sedan 1 november 2017 erbjuder förstärkta insatser i form av utbildnings- och valideringsinsatser.

Ladda ner rapporten (pdf)