Kvartalsrapport 2018:3

Fortsatt god arbetsmarknad, men ökad andel konkurser

Vi har en fortsatt mycket god arbetsmarknad, vilket också medför att inflödet av uppsagda arbetare till Trygghetsfonden TSL är lågt. För de tre första kvartalen 2018 är det 7736 personer, vilket är 12 procent färre än för motsvarande period 2017 och den lägsta nivån på 10 år. Industrin och handeln är de branscher som står för det största inflödet till TSL. Detta beror på att de är stora branscher som dessutom påverkas av hård internationell konkurrens och stora omstruktureringar.
Ett trendbrott som ännu är svårt att dra tydliga slutsatser kring är att andelen uppsagda på grund av konkurser har ökat från 8,9 procent under det första kvartalet, till att omfatta 13,6 procent nu under tredje kvartalet.

Ladda ner rapporten (pdf)