Andra trygghetsorganisationer

Det finns flera trygghetsorganisationer i Sverige. Trygghetsfonden TSL är en av dem. Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Finns det inget kollektivavtal är man inte berättigad till stöd från någon trygghetsorganisation.

TSL står för Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv och LO och är en kollektivavtalad omställningsförsäkring som startades 2004. Syftet är att underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Läs mer om Trygghetsfonden här

Andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden 

 • TRR Trygghetsrådet För tjänstemän inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna, Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och IDEA. www.trr.se
 • Trygghetsstiftelsen För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO. www.tsn.se
 • Trygghetsrådet TRS För anställda främst inom ideell sektor och kulturområdet. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.
 • Trygghetsrådet Fastigo För anställda tjänstemän i fastighetsbranschen. Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF. www.fastigo.se
 • Trygghetsfonden Fastigo-LO För kollektivanställda i fastighetsbranschen Avtalsparter är Fastigo-LO. www.fastigo.se
 • KFS-företagens Trygghetsfond För anställda i kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. www.kfs.net
 • Kyrkans Trygghetsråd För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF samt SSR. kyrkanstrygghetsrad.se
 • Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet. http://bao.se/
 • Trygghetsavtal för KFO-Handels För anställda inom kooperationen. Parter är KFO och Handelsanställdas förbund. www.kp.se
 • Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.
 • Omställningsfonden För anställda inom kommuner och landsting. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen.  www.omstallningsfonden.se

 

Senast ändrad: 2014-10-08