Andra trygghetsorganisationer

Det finns flera trygghetsorganisationer i Sverige. Trygghetsfonden TSL är en av dem. Vilken trygghetsorganisation verksamheten tillhör styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Finns det inget kollektivavtal är man inte berättigad till stöd från någon trygghetsorganisation.

Andra trygghetsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden 

TRR Trygghetsrådet 
För tjänstemän inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna, Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och IDEA. www.trr.se
Trygghetsstiftelsen
 För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO. www.tsn.se
Trygghetsrådet TRS
För anställda främst inom ideell sektor och kulturområdet. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.
Omställningsfonden
För anställda inom kommuner och landsting. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen.  www.omstallningsfonden.se 
Trygghetsrådet Fastigo
För anställda tjänstemän i fastighetsbranschen. Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Ledarna, CF, AF och SKTF. www.fastigo.se 
Trygghetsfonden Fastigo-LO
För kollektivanställda i fastighetsbranschen Avtalsparter är Fastigo-LO. www.fastigo.se 
KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunnära företag, ägda av kommuner/landsting eller helt eller delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. www.kfs.net 
Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF samt SSR. kyrkanstrygghetsrad.se 
Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet. http://bao.se/ 
Trygghetsavtal för KFO-Handels
Omställningsavtalet mellan arbetsgivareorganisationen KFO och LO hanteras av kollektivavtalsstiftelsen CIKO (Kollektivavtalsstiftelsen omställning för Civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer) https://ciko.se/. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening. 

Senast ändrad: 2014-10-08