Statistik och rapporter

 

 

Statistik

Här kan du se statistik för antal personer som är berättigade till omställningsstöd samt andel personer i jobb. Statistiken uppdateras varje månad. Klicka i stapeldiagrammen för att se antal berättigade till stöd per månad samt andel i jobb per månad i respektive län. 

Öppna detaljerad statistik

Öppna detaljerad statistik

 

  

 

Rapporter

Kvartalsrapport 2020:2

Kvartalsrapport 2020:1

Kvartalsrapport 2019:4

Kvartalsrapport 2019:3

Kvartalsarapport 2019:2

Kvartalsrapport 2019:1

Kvartalsrapport 2018:4

Kvartalsrapport 2018:3

Kvartalsrapport 2018:2

Årsrapport 2017