Rapporter och statistik

TSL tar varje månad fram statistik som rör arbetsmarknaden för privatanställda arbetare och omställningsstöd. TSL analyserar även statistiken i månadsrapporter.

Goda tider för anställda inom byggbranschen

Uppsagda från de branscher som haft mest omställning inom TSL det senaste året uppnår samtliga målet om att minst 70 procent ska vara i nytt jobb inom ett år.

Starkt resultat i Norrland

Omställningens omfattning och resultat ser olika ut i olika delar av landet. En region med utmärkande resultat är Norrland.

Sommarstiltje på arbetsmarknaden

Sommaren utgör oftast en lugn period för omställningsbranschen. I år än mer så än vanligt. Antalet beviljade omställningsstöd i juli är 33 % färre än ifjol.

Bättre tider för industrin

Under april månad beviljade TSL omställningsstöd för 928 personer, vilket är en minskning med 38,8% jämfört med april 2016 då stöd beviljades till 1515 personer.

Antalet omställningsstöd ökar

Efter en längre period av ett sjunkande inflöde ökade antalet deltagare som erbjudits omställningsstöd i mars med 18,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Män får oftare jobb, kvinnorna väljer att utbilda sig

De goda tiderna på arbetsmarknaden fortsätter. Under februari månad har inflödet av deltagare varit fortsatt lågt och andelen deltagare som fått ett jobb är fortsatt hög.

Det går bra nu

Det går bra för TSLs deltagare. Organisationen har under en längre tid haft en målsättning om att minst 70 procent av deltagarna ska få ett jobb och minst 80 procent av dem ska vara nöjda.